Andlighet

Eva-Lena Bjarneborg

Apropå

 


Fler Apropå-texter
(den senaste överst)Här samlar jag tankar och filosoferar kring medialt arbete, andevärlden, liv, personlig utveckling, healing m.m.


2010-12-09
Apropå andlig healing
Till skillnad från andra mediala arbeten är det inte helt lätt att bevisa sin seriositet och frambringa direkta, fysiskt synliga resultat när det gäller andlig healing.

Människans energisystem är oerhört komplext, och stora delar av det befinner sig utanför den fysiska kroppen där det kommunicerar med och påverkas av både omgivningen och kroppen (inklusive känslor och tankar).

Känslor och tankar har i sin tur ofta sitt ursprung i det undermedvetna, vilket är förhållandevis outforskat för de allra flesta.

Energimässiga blockeringar i kroppen, som kan orsaka många olika slags fysiska problem, beror också till stor del på obearbetade eller undermedvetet förträngda känslor.

Alla dessa plan; den fysiska kroppen, känslor, tankar och energisystemet i och utanför kroppen, samverkar mer eller mindre balanserat.

Energisystemet utanför kroppen kan sägas vara en mångdimensionell spegling av vad som har hänt, vad som pågår just nu och vad som kommer att hända i den fysiska kroppen.

När man ger andlig healing skickas helande energier till mottagaren, som tar emot dessa via sitt omgivande energisystem. Där tas det omhand på det bästa sättet för just den personen. Healingen kanske behövs bäst där den först hamnade, ute i de omgivande energierna. Den kan också länkas vidare in i den fysiska kroppen och där tillföra positiva effekter till exempelvis organ, nervsystem eller det känslomässiga området.

Det är svårt att veta vilket eller vilka av alla områden som är i störst behov av healingen, men det bästa är att låta detta behov få tillgodoses automatiskt av systemet självt, som i sig är intelligent och kommunicerar internt och med omgivningen, istället för att trots sin okunnighet om ursprungsproblemet försöka styra healingen för mycket och riskera att obalanserna ökar än mer bara för att symptomen lindras och grundorsakerna kvarstår och kanske förvärras.

Eftersom de allra flesta orsaker till fysiska eller känslomässiga problem ligger osynliga för ögat eller den fysiska känseln, kan healing tyckas vara overksam - det syns ju inga resultat där man hade hoppats på sådana. Men detta beror alltså på att allting hänger ihop med sådant som är svårt för oss att uppfatta.

En vän till mig, vi kan kalla henne Anna, behövde för några år sedan healing till energierna kring hjärtat. Anna själv hade egentligen ingen uppfattning om detta, och i hjärtat kunde hon inte känna några problem. Däremot kunde en oerhört öppen medial gemensam vän till oss, Beda, med blotta ögat tydligt se att där fanns ett healingbehov sedan lång tid tillbaka.

Beda hade dock inte "nyckeln" till att heala Annas hjärta den här perioden. Men när jag en tid senare gav Anna healing riktade den spontant in sig på hjärtat, och det blev en fantastiskt vacker upplevelse. Jag såg att våra hjärtan hade direktkontakt och att där hände något väldigt speciellt.

Nästa gång vi gemensamt träffade Beda för första gången efter den där healingen, utbrast Beda glatt överraskat att hon såg att hjärtat var helat! Hon var väldigt imponerad över förändringen, men ingen "vanligt seende" människa skulle förstås ha upptäckt vare sig behovet eller healingens underbara verkan (som i förlängningen påverkade känslolivet).

Det är på grund av att de flesta av oss är så blinda för hur dessa komplexa energisystem samverkar som jag känner det lite svårt att hantera människors drömmar och önskemål när de vill ha healing. Vad kan jag säga? De flesta har nämligen så mycket större healingbehov på energiplanet än på det fysiska planet och det kan ta varierande lång tid innan de goda resultaten märks av rent fysiskt.

Healing är hur som helst ett mycket intressant område. Jag är med i en liten grupp som regelbundet träffas för att gemensamt ge distanshealing till några få personer. Vilka som är mottagare varierar från gång till gång. Alla i gruppen skickar tillsammans healingenergier till en och samma person under kanske 10 minuter (tills alla känner att mottagaren har fått vad som behövs för denna gång).

Det är oftast bara en av oss som är bekant med mottagaren och som vet vad han eller hon har för erfarenheter och symptom eller problem. Före varje healing får de övriga i gruppen ett förnamn som hjälper oss att koppla upp oss mot mottagaren. Var och en av oss använder olika healingmetoder, tekniker och infallsvinklar, men energierna samverkar och kompletterar varandra.

Efter varje healing berättar vi för varandra hur vi upplevde den, och det visar sig alltid att vi jobbat med och sett varsin pusselbit som tillsammans bildar en tydlig helhetsbild över situationen eller problemen. Allt hänger ihop, men det kan vara svårt att se om man bara tittar på enskilda bitar.

Om du känner att du vill tycka till om det här, får du gärna maila eller skriva en rad i gästboken.

© Eva-Lena Bjarneborg

Till föregående text (Tillfälligheter och sammanträffanden)
Till den senaste texten

Upp!