FENOMEN

Fotoner - partiklar eller vågor?

Man har en vägg med två smala spalter, varav den ena kan täckas för. Mot denna vägg finns en källa som utlöser fotoner. Då det bara är en spalt öppen kommer alltid en partikel observeras gå igenom. Då båda spalterna är öppna blir det alltid två vågor som går igenom och interfererar på andra sidan. En spalt föranleder alltså en skur med partiklar mot innerväggen bakom spalterna, och två öppna spalter ger vågor i vardera hålet som adderas i ett interferensmönster istället. Det är därför man tror att partiklar ändrar sig fysiskt då man studerar dem, att de anpassar sig till sin omgivning, liksom man trodde sig döda Shrödingers katt (läs fristående avsnitt). Beroende på hur många spalter det finns ändrar sig fotonens grundbeteende - så som vi studerar den. Man kan bara studera en sida av dess natur i taget, och därför räknar sig den person som mäter resultatet som en post i själva summan.

Här tycker jag man borde inse att människan ej än hittat alla energiformer. Det är något stort och viktigt som saknas, och numera vet man också att grundlagarna i fysik inte riktigt stämmer. Ska vi ta åt oss de högtravande förklaringarna att vi alltid är en kollektiv del i något stort och därför lever i en paradox, nämligen samtidigt på flera ställen och i olika stadier - men bara på ett enda ställe om någon iakttar oss, och att vi därför ser saker på minst två sätt hur vi än försöker se verkligheten? Nej, jag tror det finns mycket intressanta andra upptäckter bakom framtidens knutar, och att saker och ting skulle falla på plats om vi kom på dem. Frågan är om framtiden kommer dit. Dagens beskrivningar låter mycket konstlade och ursäktande.

En ny upptäckt skulle tex kunna vara en fjärde dimension. Ja, varför är vi så säkra på att det bara finns tre - har man helt kunnat utesluta en fjärde?Varelser som bara kan se en enda dimension ser oss som smala krokiga streck, delvis avbrutna just där vi är uppdelade genom att tex lyfta ut ett ben eller arm och därmed ge ett djup i vår kropp. De ser nämligen inte djupet, den tredje dimensionen, och inte heller bredden, den andra - de ser bara en enda dimension av oss, vilken oftast ter sig som en bruten och oregelbunden linje. Tänk om vi levde i en endimensionell värld! Det kanske finns sådana världar i vår, vem vet?

Om en fjärde dimensions figur dök upp i vår tredimensionella värld, skulle vi också se figuren som konstiga brutna vågor, då vi ju bara ser de av figurens delar som befinner sig i rummen för 1-3 dimensioner. Vi saknar då synen av en hel dimension, vilket är en stor förlust i upplevelsen av denna varelse (jämför tex ett rakt streck (en dimension) med ett platt ark papper (två dimensioner) med en människa (tre dimensioner)! Det vore roligt att få vara med om upptäckten av en fjärde dimension, men detta var bara ett teoretiskt exempel på hur mycket vi skulle kunna ha omkring oss utan att se det. Tänk om det är just detta som forskarna ser då de ser fotonen som en vågformation - en fjärde dimensions rörelse? Att de inte samtidigt kan se partikeln i sig, som ju är tredimensionell? Ja, vem vet, ljuset kanske är fyrdimensionellt…

Jag tycker hur som helst att hela kvantfysiken lutar åt att det är någonting stort som vi ännu inte kommit på spåren. Det är för mycket som låter löjligt när vi försöker lösa problem. Men vem vill inte ha något att se fram emot?

I början av januari 1999 framkom något jag tycker är en smått häpnadsväckande nyhet i ett radioprogram: alla de nyttigheter och reaktioner som följer i hjärnan och resten av kroppen genom att ögat tar in solljus, kan också fås genom att man belyser andra kroppsdelar där blodkärlen är ytliga; exempelvis knävecken! Jag ser två spännande saker i detta. Den ena är faktumet att det fungerar med konstgjort ljus, det behöver alltså inte vara äkta solljus som skapar A-, C- och D-vitaminer. Den andra är att det nu måste ses bevisat att fotonerna "innehåller" något mer som vi ännu inte upptäckt! Jag hoppas få reda på mer om detta, det låter verkligen intressant! :=)

Klicka här för att läsa om hur man själv kan experimentera med spalter för att studera ljuset.

Här finns fler "ljus-tankar" (under min avdelning "Utvalda texter")

Eva-Lena

(http://www.minuskel.com/ebfysiks.htm)
TILL HUVUDSIDAN