FENOMEN

Medvetna elektroner

Det har visat sig i experiment att elektroner tycks vara "medvetna" om var de befinner sig i förhållande till varandra. Om någonting står i vägen för en elektrons framfart kan den klyvas och sedan, bakom hindret, böjas av i sina två delar för att förenas och bli en enda partikel igen - som om de hade ett slags kollektivt medvetande mot ett gemensamt mål! (Läs även avsnittet om fotoner - ljuspartiklar)

En del forskare tror att våra hjärnor eller medvetanden också arbetar på detta sätt, delvis gemensamt med varandra fast vi som människor inte uppfattar det så. Det finns teorier om att molekyler kan komma in i en gemensam mikrovågssvängning som gör att de vänds åt samma håll, som laddningarna i en magnet, och att det då uppstår ett gemensamt mål som är utspritt över hela området - till exempel inne i hjärnan hos människan.

EEG är inte svängningar på en alldeles särskild plats i hjärnan utan något som pågår både i en lokal nervcell och utspritt överallt samtidigt.

Kanske är det genom dessa svängningar vi blir medvetna om detaljer i omgivningen - så hjärnan kan besluta sig för ett enda mål att kunna koncentrera sig på, den enda tanke vi kan ha i huvudet och hålla detaljen framme för granskning - eller plocka fram ett minne från sina skrymslen?

Eller är dessa vågor bara inducerad energi från kraften som går åt till att tänka och vara medveten - energin som hjärnan hela tiden gör av med?

Jag vet då inte hur det fungerar. Men teorin är att vi på detta sätt också har svängningar gemensamt med energier/elektroner utanför kroppen, så att vi alla bildar en slags enhet och ett stort kollektivt medvetande (om man nu kan kalla det för ett medvetande, jag skulle nog föredra omedvetande eller undermedvetande, eftersom vi i våra medvetna liv inte känner till det där själva).

Under hypnos kanske det skulle vara möjligt att få reda på mer, eftersom alla intryck vi får till varje cell går genom våra perceptorer och sedan genom det omedvetna där det undersöks och sorteras för att tillslut bara ge våra medvetanden riktigt nödvändig information. Om intrycken kommer mycket fort väljes de också bort direkt och vi blir aldrig medvetna om händelserna. Då vi bränner oss i handen utan att se det ordnar reflexer i kroppen att vi drar undan handen snabbt, och först därefter blir våra hjärnor medvetna om att vi har bränt oss så vi kan skrika aaaaaaaj. Vårt omedvetna har så mycket vi aldrig får reda på i medvetandet, och om vi har någon kollektiv gemenskap anser jag den inte ligga på samma nivå som ett medvetande.

Tror då forskarna att vi med detta kollektiva "medvetande" skulle kunna döda en katt - så som Shrödingers katt antogs bli dödad av att den var iakttagen? Ursäkta mig, men jag har svårt att tro att åskådarna var orsaken (läs avsnittet om Shrödingers katt).

Jag undrar hur som helst om inte somliga enäggstvillingar har gemensamt arbetande elektroner, eller elektroner som har delats och på något sätt gått ihop igen till gemensamma svängningar trots ibland långa avstånd. Tvillingarna kan ha skilts åt genom tidiga adoptioner och i vuxen ålder träffas för första gången på väldigt många år och upptäcka att de i sina olika miljöer upplevt i stort sett samma saker, brutit benen samtidigt, gift sig med fruar eller män som heter likadant, skaffat hund och barn samtidigt som de döpt till liknande namn och burit likadana kläder samtidigt. Allt utan egentligt medvetande om vad den andre tvillingen tänkt eller gjort - ingen telepati med medvetna satsningar på att försöka kontakta varandra, så som åskådarna till Shrödingers katt medvetet satsade på att studera. Ingen har ännu kunnat förklara hur enäggstvillingarnas upplevelser kan gå till, och det tyder på enorma resurser som bara väntar på att bli upptäckta och använda på rätt sätt. Det ska bli mycket intressant när fenomenet blir förståeligt förklarat. Kanske visar det sig att vi alla har mycket mer gemensamt med varandra än vi kan tro?

Eva-Lena

(http://www.minuskel.com/ebfysiks.htm)
TILL HUVUDSIDAN